نمایش خبر نمایش خبر

اعتبارات تخصيص يافته به شهرستانها بايد در قالب طرح و برنامه مشخص هزينه شود

استاندار يزد:

استاندار يزد گفت : فرماندار در حوزه شهرستان ، تصميم گير نهايی و هماهنگ كننده اصلی ميان همه مديران و دستگاههاست و همين نقش را بخشداران نيز در بخشها بايد ايفاء كنند.
به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداری يزد، نشست سه و نيم ساعته فرمانداران استان با استاندار يزد ، صبح دوشنبه 19 مرداد ماه به منظور تشريح طرح های تكميل شده و در دست اجراي شهرستانها و با حضور معاونين استاندار برگزار شد
در اين نشست هر يك از فرمانداران به تفصيل به بيان ويژگی ها و مشخصات طرح های در دست اجرا و آماده بهره برداری شهرستانها پرداختند و به سؤالات استاندار يزد در اين خصوص پاسخ گفتند.
استاندار يزد از همه فرمانداران خواست تا فهرست نهايی طرح های تأثيرگذار شهرستانها را با ذكر جزئيات كامل ارائه دهند.
وي تأكيد كرد: برگزاری جلسات اينچنينی به منظور ايجاد هماهنگی بهتر و آشنايي با عملكرد مشترك و الگوپذيری از فعاليتهای مثبت يكديگر است.
"ميرمحمدی " همچنين خاطرنشان كرد : تمامی طرح ها بايد دارای طرح مشخص، مشاور و برآورد هزينه معلوم باشد تا در شورای برنامه ريزی استان مطرح شود و در غير اين صورت قطعاً پذيرفته نخواهد شد.
عالی ترين مقام اجرايی استان، اولويت تكميل طرحها را متعلق به طرحهاي بالاي 80 درصد دانست و از هماهنگي و همكاري مؤثر استانداري با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خبر داد.
وي حضور معاون هماهنگي امورعمراني استاندار در رأس كميته تخصيص اعتبارات استاني را، موجب حاكميت برنامه ريزي در تخصيص اعتبارات دانست و افزود : اعتبارات تخصيص يافته به شهرستانها به هيچ وجه نبايد سليقه اي هزينه شود و به گونه اي بايد هزينه شود كه هم زودبازده باشد و هم پرثمر و بركات آن به بهترين وجه به مردم برسد.
استاندار آنگاه با اشاره به لزوم محوريت فرمانداران در شهرستان تأكيد كرد و گفت : فرماندار در حوزه شهرستان ، تصميم گير نهايي و هماهنگ كننده اصلي ميان همه مديران و دستگاههاست و همين نقش را بخشداران نيز در بخشها بايد ايفاء كنند.
ميرمحمدي در پايان ضمن تشكر از ارائه گزارشات صورت گرفته از سوي فرمانداران، بر لزوم توجيه اقتصادي و فني تمامي طرحها جهت اجرا تأكيد كرد.