نمایش خبر نمایش خبر

آشنایی با مسجد بزرگ امام حسین(ع) در بافق


نویسنده: علی خواجه بافقی| این مسجد در حدود 280 سال پیش توسط یک زن خیر و نیکوکار به نام(حاجیه کلثوم) ساخته شد. خاطراتی از زبان سالمندان نقل شده که حاجیه کلثوم علاوه بر داشتن صفت نیکوکاری دارای طبعی بلند در کار بناء مسجد بوده است. بطوریکه هر کس در این مسجد کار می کرد مزد خود را از این زن دریافت می کرد. وقتی که بنایی مسجد تمام شده زیلوهای مسجد هم توسط حاجیه کلثوم خریداری شد. حاجیه کلثوم برای پیش نماز مسجد مقدار نیم طاق آب و زمین از قنات علی اباد(ده تک) و بابت حقوق اذان گو و خدمات داخل مسجد در حدود 700 قصب زمین بدون آب در انتهای کشتخوان هنیه وقف نموده است. و اما، بعد می رسیم به امام جماعتهای مسجد و خادمهایی که همه آنها از سادات بودند.(تا کنون)
اولین امام جماعت مسجد: دو بردار بودند: به نامهای؛1- آیت ا... سید جعفر میر غنی زاده 2- آیت ا... سید حسن میر غنی زاده
در کل  تعداد آنها تا کنون 6 نفر می باشد که همه امام جماعتها از خانواده میر غنی زادها می باشند.):
-1 آیت ا... سید جعفر میر غنی زاده
-2آیت ا... سید حسن میرغنی زاده
-3آیت ا... سید علی میرغنی زاده معروف به( سید علی مجتهد)
-4حجت الاسلام سید جعفر میر غنی زاده فرزند(سید علی مجتهد)
-5 آیت ا... سید جواد میرغنی زاده فرزند(سید علی مجتهد)
-6 حجت الاسلام سید محمد صالح میرغنی زاده فرزند(سید جواد) امام جماعت فعلی
اولین خادم: تا کنون 7 نفر می باشند: جد این سادات خادم مسجد که 62 نسل از آنها می گذرد می رسد به (زید بن علی) فرزند(حضرت سجاد (ع) ) می باشد.
-1 سید محمد علی حسینی تفتی فرزند(سید یحیی حسینی قمی)
-2 سید عبدا... حسینی فرزند(سید محمد علی تفتی)
-3 سید محمد حسینی فرزند(سید عبدا... حسینی)
تاریخ این سه خادم بالا در دسترس نبوده است.
-4 سید رضا حسینی فرزند(سید عبدا... حسینی) معروف به آسیدرضا موذن سال 1345 
5-سید حاجی حسینی فرزند( سید رضا موذن) سال 1350 
-6 سید محمد حسینی فرزند( سید رضا موذن) سال 1350  تا 1388 
-7 سید علی اصغر حسینی فرزند(سید محمد معروف به سید اذان گو) از سال 1388 تاکنون که سید علی اصغر حسینی علاوه بر اینکه خادم مسجد می باشد در روضه خوانی های امام حسین(ع) خدمت می کند.   
مساحت مسجد قدیم 150متر بوده است.
مساحت مسجد جدید در سال 1362 توسط آیت ا... حاج سید محمد میرغنی زاده توسعه یافت که کل مساحت 750 متر شده است. و در سال 1392 مقدار 1200 متر زمین جهت توسعه مسجد خریداری شده است.