نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اشعار رسیده

اشعار رسیده

با سلام : مدیر عامل محترم شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران _ بافق جناب آقای حاج محمد جواد عسکری از توجه و اهتمام ویژه جنابعالی نسبت به تجهیز بیمارستان ولی عصر بافق و مساعدت کلیه مسئولین معزز شهرستان بافق وجناب آقای تشکری افق کویر نسبت به انعکاس اخبار و درج مطالب مفید وارزنده کمال تشکر وسپاسگزاری را داریم .
گر سوخته دل زشهر ویران نبود                      گر همت والای دلیران نبود
با یاری این مدیربومی، این شهر      َ                 آباد بگردد، وتنزل نبود
حل نمی‌شود مشکل مردم در شهر                   تا محبت دلیر مردان نبود        
بیمار اگر بستری گردد، در شهر                       کمبود زیاد است، مداوا نبود
هر رهگذری که پا به این شهر نهد                    بی شک نظرش به شهر ایران نبود
اندک نظری نشد به رشد این شهر                    نیم قرن گذشت، محال، جبران نبود
هم محو شده کوه سیاه در این شهر                  گویا اثری ز سنگ‌آهن نبود
تبدیل شده کوه به چالی پرعمق                       این چال، جهان، نظیر آن‌را نبود
تجهیزنمی‌گشت کنون، چون سی‌سال               گر ارادهَ ی مدیر لایق نبود
با لطف خدا و همّت مسئولین                         تأمین شده و ز لطف استان نبود
هرشخص دراین شهرکه بیمار شود                  گوید صلوات، بغیر کاری نبود
گوید به خدا، که رحمتت بر شیرش                  این خدمت بی‌شائبه، هرگز نبود
از خدمت ارزنده‌ی این شایسته                        ماتم زده دشمن، که کاری نبود
به‌، لمس کند  درد دل مردم  را                       چون مقیم شهر است، مهمان نبود
رزمنده‌ی محبوب و جانباز عزیز                        افتخارست وجودش، کتمان نبود
سرمایه‌ی این نظام وکشور، احسن                    امثال شما بغیر از ایران نبود
ایران همه شیرند با دشمن خود                       تا قطره‌ی خونست، هراسی نبود
مسرور همه شهر، ز افعال مدیر                        با این حرکت دشمن بینا نبود
هرکس که  ندارد، دو  چشم  بینا                     به،کور شود، که دید، امکان نبود
تجهیز چو شد پزشک، بروز دنیا                       درمان مریض، طول نقاهت نبود
غمگین و عبوسند دشمن صفتان                     کامل شده و مریض، سختی نبود
سرمایه‌ای بس عظیم، درعمق کویر                   این شهر هزینه‌ای به ایران نبود
این  درآمد  کلان  کشور در بافق                    جز همدلی و وحدت و ایمان نبود              
خدمت نکند غریبه، چون بومی خود                آینده براو وحال، فکری نبود          
گر فکر کند فقط غریبه در شهر                      از بردن سرمایه، قصوری نبود          
باشد که اگر افق نباشد روزی                        اعلام خبر ز درد دلها نبود          
دانی که افق نمونه و هم الگوست                    زیرا که بیان مطلب از خود نبود          
گوید نظر و مشکل شهر خودرا                        مطرح نکند، خودش بخود، حل نبود
گر درج کند مطلب ومتنی درچاپ                   چون ،بومی شهر است، غریبه نبود
پیگیر اگر شود ز دلسوزی اوست                      چون هیچکسی، بجز تشکر، نبود