شناسه : 21514329
مدیرعامل پروژه گندله سازی سه چاهون:


به گزارش هفته نامه افق کویر، مهندس شفیع مدیر عامل پروژه گندله سازی سه چاهون در حاشیه چهاردهمین جلسه مطالبات مردمی در گفتگویی اختصاصی با هفته نامه افق کویر به پرسش های مطرح شده پاسخ داد.........
مدیرعامل پروژه گندله سازی سه چاهون:

به گزارش هفته نامه افق کویر، مهندس شفیع مدیر عامل پروژه گندله سازی سه چاهون در حاشیه چهاردهمین جلسه مطالبات مردمی در گفتگویی اختصاصی با هفته نامه افق کویر به پرسش های مطرح شده پاسخ داد.
افق کویر لطفا آخرین وضعیت گندله را توضیح دهید؟
36واحد 18صدم درصد پیشرفت فیزیکمان است. طبق برنامه زمان بندی که داریم تا برج 10 امسال باید تمام تجهیزات (کره )وارد سایت ما شود. تجهیزات دیگرمان که در اصل افزایش (بریل) کنسانتره انجام می دهد. مرداد ماه سال آینده وارد سایت بافق خواهد شد.
افق کویر برنامه شما برای سال 1397 چیست؟
 اواخر سال 97 این طرح راه اندازی خواهد شد و ان شاا... سال 98 به تولید آزمایشی و سپس وارد بازار خواهد شد. 
افق کویر برخی کارگران معترض هستند که زمان کار ما خیلی سخت است هیچ تسهیلاتی برای آنها ندارید؟
پیمانکاران ما(ABC) هستند. کار مهندسی، اجرا و تأمین تجهیزات را دارند کارگران هم به طبع زیر نظر آنها هستند. ماهیت کار ما این است و ما شرمنده شان هستم؛ البته بر روی بیمه، مسائل بهداشتی و ایمنی آنها بسیار حساس هستیم. 
افق کویر آیا شما در بافق ساکن هستید؟ 
با توجه به اینکه بخش مهندسی در تهران انجام می شود آنجا بیشتر هستم؛ اما انشاا... از برج 8و7 بیشتر در سایت حضور دارم.
افق کویر گندله برای بافق چه پیامدی دارد بعد از اینکه به بهره برداری برسد ؟
ارزش افزوده فوق العاده بالایی دارد نسبت به سود آوری گندله به کنسانتره حدود2/2 درصد می باشد.
افق کویر در آینده چه تعداد نیرو مشغول به کار خواهند شد؟
750 نفر به صورت مستقیم و حدود 1600نفر به صورت غیر مستقیم پس از افتتاح کارخانه مشغول به کار خواهند شد. برای جذب نیرو اولویت ما افراد بومی هستند؛ چراکه هم برای آنها به صرفه است هم برای ما. از افراد غیر بومی فقط در تخصص های خاص انتخاب شده اند مثل مدیر مالی و انباردار که شرکت ها از افراد خاص استفاده می کنند.