نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسکلتی که پس از آفتاب کویر در سردخانه نگهداری می شود

اسکلتی که پس از آفتاب کویر در سردخانه نگهداری می شود


اسکلتی که پس از آفتاب کویر در سردخانه نگهداری می شود

اگر خاطرتان باشد موضوع کشف اسکلت یا جنازه جوانی در حوالی رودخانه شور بافق از سوی دادستان سابق بافق؛ بارها و بارها در هفته نامه افق کویر و سایر جراید به آن پرداخته شد؛ اکنون در تازه ترین خبر این که مشخصات این اسکلت به سامانه مفقود شدگان اعلام شده و بررسی های پزشکی قانونی به آخر رسیده است. دادگستری بافق هم در نیابتی به تمامی دستگاههای قضایی سراسر کشور خواسته تا هر نوع مفقود شده ایی با آن مشخصات را، گزارش کنند که تاکنون هیچ خبری نیامده است. اسکلت همچنان در سردخانه نگهداری می شود و موضوع اسکلت یا همان جنازه خشک شده،هنوز ادامه دارد.
راضیه بیگی