نمایش خبر نمایش خبر

استعداد نهفته اما جاری

استعداد نهفته اما جاری به گزارش هفته نامه افق کویر، اصل مهم در تربیت فرزندان ایجاد احساس مسئولیت پذیری در آنها است از دوران کودکی شما باید این امر را خوب به آنها آموزش دهید تا بتوانند در آینده افراد موفقی باشند. در این شماره با "مریم ملکی" که فرزندش دارای استعداد خاصی است، گفت و گویی انجام دادیم:
افق کویر: چه شد که متوجه شدید فاطمه‌سادات درزمینه‌های مختلف استعداد دارد؟
زمانی که سه سالش بود، من درحال خواندن یکی از اشعارحافظ بودم وچندین بار آن غزل را تکرار کردم، متوجه شدم که فاطمه سادات آن شعر را به خوبی یاد گرفته است. بعد از مدتی از وی پرسیدم که تمایل داری یک شعر دیگر یادت بدهم؟ و او تایید کرد، متوجه شدم که به شعر وشاعری علاقه زیادی دارد و شعر حافظ و سپس سعدی و مولانا را به او آموختم. نزدیک به سه سال است که بطور جدی کار فرزندم را دنبال کردم و اکنون مجریگری وگویندگی وبازیگری را هم می تواندانجام دهد . همچنین در بافق اگر افتتاحیه و اختتامیه باشد فاطمه سادات را برای اجرا دعوت می کنند.
افق کویر: فاطمه سادات چه چیزهایی را آموخته است؟
به غیر ازگویندگی و مجری گری، موسیقی و کلاس زبان هم می رود و قصه گویی هم می تواند انجام دهند. باتوجه به ویروس کرونا مراسمی نیست و من از طریق فضای مجازی کلیپ هایش را انتشارمی دهم.
افق کویر: این آموزشها و حفظ کردن اشعار برای وی سخت نیست؟
خودش علاقه دارد، اخلاقی که دارد، این است که اگر دوست نداشته باشد، انجام نمی دهد و به گونه ای نیست که من اصرارکنم.
افق کویر: فاطمه سادات درطول روزچه کارهایی را انجام می دهد؟
ساعت ۱۰ صبح بیدار می‌شود. البته زمانی که کلاس ها مجازی شده ۸ صبح بیداراست.بعد از اتمام کلاس، تکالیف را انجام می‌دهد و باخواهرش بازی می‌کند، اگر شعرداشته باشد با هم کار می‌کنیم و به او می‌گویم هر چه که می آموزی به خواهرت یاد بده .فاطمه سادات معلم"حُسنی سادات"است. حُسنی سادات که یک سالش بود متوجه این نکته که همه چیز را حفظ می کند شدم، زمانی که او را همراه خواهرش برای شعر خوانی حافظ می بردیم، می گفت: کلاس خواهرم اینجا هست ومتوجه حافظه خوب دختر کوچکم به او جدول ضرب را آموختم، روی کره زمین تمام کشورها را نشان می‌دهد،جمع وتفریق،خواندن برخی لغات انگلیسی وهشت غزل حافظ را حفظ کرده است.
افق کویر: درآینده فاطمه سادات چه می‌بینید؟
مجریگری، ولی شغلی که می خواهد منجم است. حُسنی را که با اوکار می‌کنم تا بزرگ شود وخودش تصمیم بگیرد. هردوعضوحافظ آرا یزد هستند وحُسنی السادات کوچکترین عضوآن انجمن است.

افق کویر: فعالیت درسی فاطمه السادات چگونه است؟
خوب است وقدرت درک بالایی دارد.
افق کویر: چه انتظاری از مسئولین و مردم دارید؟
مجبوریم برای کلاس ها به یزد برویم و از مسئولین و دست اندکاران فرهنگی خواهش داریم کلاسی برای بچه ها بگذارند،که تشویق شوند. بچه های بافق هنرهای زیادی دارند، ولی متاسفانه نه کلاسی هست ونه راه پیشرفتی؟ اگرآموزشگاه پژواک را نبسته بودند آنجا شعر می‌خواند وتشویق می شدند، چرا جمع شد؟ به جای اینکه گسترش دهند آنهاراجمع می‌کنند؟ ازمردم انتظاردارم که ما را حمایت کنند تافرزندانم دیده شوند تا بتوانم آنهارابه جایی برسانم!
درادامه با فاطمه السادات گفتگویی کوتاه انجام دادیم و خودش را اینگونه معرفی کرد:
"فاطمه سادات موسوی"هستم ، کلاس موسیقی وفن بیان می روم. تمام شاعران را دوست دارم و شغلی که درآینده دوستدارم منجمی است. هم ساز را دوست دارم وهم مجری گری را.
این گفتگویی بود با خانواده موسوی، خانواده ایی که مثل سایر افراد جامعه دغدغه فرزندان خود را دارند تا در آینده بتوانند خدمتی شایسته به این مرز و بوم و فرهنگ غنی این سرزمین عزیزمان داشته باشند، بنابراین می طلبد تا متولیان فرهنگ جامعه باتوجه به امکانات و پتانسیل های نهفته این شهر، از لحظات این زمان، به ویژه در دوره کرونا نهایت استفاده را برده و با برنامه ریزی در جهت تعالی این استعداد ها تلاش کنند.

محمد حسین تشکری|