نمایش خبر نمایش خبر

استرس وروشهای مقابله با آن


تهیه کننده : لیلا جواهری|
تغییرات جزئی وملایم زندگی در پرورش حس سازش پذیری ما نقش عمده ای ایفا می کنند امّا زمانیکه تغییرات از حد مجاز فراتر روند در طول دوره ای از زمان، برزندگی ما اثر منفی گذاشته و تحمل آن رابرای فرد  غیرممکن می نماید.
ارگانیزم بدن در مقابل این فشارناشی از تغییرات وبحرانهای زندگی واکنش فیزیکی، ذهنی وشیمیایی نشان می دهد که استرس نام داردو موجب ترس، هیجان،دست پاچگی، احساس خطر یا خشم در وجود شما می شود.
در واقع استرس حالتی ناشی از فشار تغییرات است نه خود فشار. بااندکی تأمل می توان دریافت که استرس عکس العمل افراد در مقابل موقعیتهای تهدید کننده در محیط می باشد.
در مورد استرس ذکر چند نکته ضروری می باشد:
• استرس همواره به علت عوامل ناخوشایند ونامطلوب در فرد به وجود نمی آید.گاهی یک موفقیت غیرمنتظره در یک مسابقۀ بزرگ نیز می تواند در فرد ایجاد استرس نماید.
• استرس از رویدادهائی که در محیط کار یا خانه به وقوع می پیوندد، ناشی می شود.
• استرس فقط معلول حوادث نیست،بلکه طرز برخورد شما با حوادث نیز در بروز استرس مؤثر می باشد.
• هرسنی فشار روانی مخصوص به خود را دارا می باشد و متناسب با آن روشهای درمانی خاص خود را می طلبد.
استرس اثرات منفی خود را در چهار بُعد عاطفی، شناختی، رفتاری و جسمانی به من ما، برجای می گذارد در بُعد جسمانی، استرس موجب گشاد شدن مردمک چشم، کاهش ترشح بزاق، باز شدن راههای هوایی، افزایش تعریق وافزایش ضربان قلب می شود.
در بُعد شناختی- عاطفی ،استرس اثرات خود را به صورت عدم تمرکز،انزوا، زودرنجی، احساس یأس وناامیدی و در بُعد رفتاری، به صورت خستگی مفرط، جویدن ناخن یا رفتارهای وسواسی مثل چک کردن مرتب شیرآب ، و... بربدن ما بجای               می گذارد.
روشهای مقابله با استرس
راه کارهای ثابت شده ای برای فرو نشاندن تنش در اشخاص وجود داردکه  با استفاده از آن  فرد می تواند خود را از استرس های غیرلازم برهاند. در ذیل به آنها اشاره می نماییم:
 
**** داشتن استراحت بعد از کار فشرده 
در طول روز لااقل یکبار،پنج تا ده دقیقه آرام بنشیند وهیچ کاری نکند. تحقیقات ثابت کرده افرادی که بیش از حد توانایی خود مسئولیت می پذیرند ودر انجام کارها از دیگران تقاضای کمک نمی کنند بیشتر در معرض استرس قرار دارند.
**** تقویت باورهای مذهبی در خود 
رفتارهای مذهبی از قبیل توکل به خداوند، زیارت و غیره می تواند از طریق ایجاد اُمید، تشویق به نگرش مثبت، موجب آرامش درونی فرد شوند.
**** داشتن خواب خوب و راحت 
برای غلبه برفشار و پریشانی چیزی با ارزش تر از خواب خوب در شب نمی باشد زیرا مهمترین راه برای استراحت دادن به بدن و ذهن محسوب می شود
**** خوشبین بودن وبا افراد خوشبین تعامل داشتن 
تصور اینکه مشکلی را با موفقیت پشت سرخواهیم گذاشت، موجب می گردد که با روحیه ای قوی وتلاشی بیشتر مشکلات خود را حل کنیم.
**** تمرین های آرمیدگی: آزاد سازی فشار داخل بدن از طریق سفت وشل نمودن ماهیچه های قسمتهای مختلف بدن کمک شایانی به آرام سازی بدن شما خواهد کرد .
ورزش کردن و توجه به سلامت جسمی خود، نفس عمیق کشیدن، انجام کارهای مورد علاقه مثل گوش دادن به موسیقی ملایم، قدم زدن به صورت آهسته، داشتن نظم و برنامه در زندگی روزمره از جمله روشهای دیگری است  که شما می توانید با به کار گیری آنها استرس موجود در بدن خود را به حداقل برسانید