نمایش خبر نمایش خبر

آرزو دارم شماره 705

آرزو دارم شماره 705اخوان 50 ساله بهابادی: آرزو دارم جاده بافق- بهاباد دو بانده شود
 
دکتر 40 ساله: آرزو دارم خیابان وحشی بافقی هر چه زودتر تعریض شود.
 میثم  25 ساله:آرزو دارم که با وام بانکی ام موافقت شود.
 علی- کارگر پیمانکاری : آرزو دارم که حقوق شرکت سنگ آهن به موقع پرداخت شود.
 حمید  از خدمت سربازی برگشته:  آرزودارم خانواده دختر مورد علاقه ام به من پاسخ مثبت دهند
 رویا 24 ساله: آرزو دارم همسرم اخلاقش خوب شود.