نمایش خبر نمایش خبر

اخطار به رؤسای هیئت های کم فعال


الهام نصیر زاده| به گزارش هفته نامه افق کویر، "مسعود شریعتی"، مدیر کل ورزش و جوانان در حاشیه نشست رییس و نایب رییس هیئت ها ورزشی به پرسش های مطرح شده از سوی این هفته نامه پاسخ داد.
افق کویر: هدف شما از برگزاری این جلسه در بافق چه بوده است؟ 
خوشبختانه ما سفرهایی دوره ای به همه شهرستان ها داریم، با رؤسای هیئتها ورزشی همه شهرستان ها نشست داریم و در این نشست ها به مشکلات و نظرات دوستان گوش می کنیم و راهکارهایی در جهت توسعه ورزش شهرستان ها بکار می بریم. این دومین جلسه ما بوده در شهرستان بافق که به تناسب، از سال گذشته به همه شهرستان ها سفر داشته ایم که با حضور مسئولین شهرستان ها صورت گرفته است و خوشبختانه استقبال خوبی شده و مشکلات و مسائل بررسی می شود که با توجه به امکانات موجود تصمیمات خوبی اتخاذ شود و در جهت پیشبرد امر ورزش می تواند مؤثر باشد.
افق کویر: بعضی از هیئت های ورزشی بافق رؤسای آنها، مشتاق کار نیستند، حتی ورزشکاران آن رشته هم با ادامه کار آن رییس موافق نیستند، آیا برای تغییر رؤسای این هیئت ها برنامه ای دارید؟
به همه هیئتها در سطح کل استان ابلاغ کرده ایم که باید برنامه و تقویم ورزشی داشته باشند؛ اگر برنامه و تقویم ورزشی ارائه ندهند یا تقویم ورزشی که می دهند، اجرایی نکنند؛ حتماً با نظر مدیران شهرستانی می رویم به سوی تغییر رییس هیئتهای که فعال نیستند.
افق کویر: چرا سالن 1200ورزشی نفری بافق 2 سال هست که متوقف شده؛ در صورتیکه در بعضی شهرستان ها به اتمام رسیده، ولی در بافق هنوز بهره برداری نشده است؟  بنده نمی خواهم گذشته ها را زیر سوال ببرم؛ متأسفانه عادلانه اعتبار در ساخت سالن، توزیع نشده است. در 8 سل گذشته دولت نهم و دهم؛ بعضی از شهرستان ها بیش از 10 طرح شروع شده و به اتمام رسیده، ولی در بافق یک طرح؛ یعنی 1200 نفره در سال 87-86 شروع شده تا به حال اعتبارات خیلی قطره چکانی بوده که با این اعتبار دیدیم پیشرفتی ندارد که امسال به وزارت خانه رفتم و اعتبارملی در نظر گرفته شد؛ امیدوارم با این اعتبارات ملی اگر ریاست جمهوری به استان بیاید و تخصیص پیدا کند، حتماً در پایان سال مالی 94 که تیرما 95 بشود، به بهره برداری می رسد.
افق کویر: چرا حکم ریاست اداره ورزش و جوانان بافق صادر نمی شود؟ 
سرپرست اداره از 1 الی 6 سال هم در سالهای گذشته داشته ایم؛ ولی ما با توجه به اینکه 95 پست از 176 پست اداره کل ورزش جوانان در سطح استان خالی است و نیروی رسمی برای گذاشتن رییس نداشته ایم تنها نیرو لیسانس رسمی شهرستان بافق سرکار خانم ایزدیان بوده اند که تا به حال اکراه داشته اند، ولی از هفته گذشته عملاً قبول کرده اند و مسئولیت را به ایشان داده ایم که فعلاً سرپرست هستند و جای رییس همه کارها را می توانند انجام دهند.