نمایش خبر نمایش خبر

اخذ عوارض از تمامی معادن مستقر در بافق


بافق؛ از لحاظ منابع معدنی از غنی ترین پهنه ها به شمار می رود؛ مهمترین آن را می توان سنگ آهن، فسفات، سرب و روی، سنگ های زینتی و اورانیوم دانست. در حال حاضر زندگی ۷۰ درصد جمعیت شهرستان از طریق کار در معادن تامین می شود. 1(» ( سالانه از بابت دو درصد عوارضی که از سنگ آهن چغارت به دست  هرداری بافق می رسد رقمی بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان م یشود! این مبلغ در اختیار شهرداری قرار می گیرد؛ افزون بر این هم، مبلغ ۷ میلیارد تومان نیز به بخشداری بافق تخصیص می یابد تا جهت عمران و آبادی روستاهای بخش مرکزی بافق هزینه کند! حال تصور کنید، اگر سایر معادن فعال در بافق نیز خود را موظف نمایند و دست در جیب کنند
رقمی معادل پنج میلیارد دیگر به مبلغ   31 میلیارد بالا اضافه خواهد شد. یادمان نرود که «پرداخت به موقع عوارض فروش محصولات معدنی و حق آلایندگی حرکتی به سوی تأمین هزینه های مرتبط با اتمام طرح های نیمه تمام عمرانی و خدماتی در بافق است و بطور حتم؛ عوارض معادن؛ از جمله درآمدهایی است که دریافت آن موجب افزایش منابع درآمدی شهرداری و دهیاری خواهد بود .( 2)دغدغه مسئولین شرکت سنگ آهن آن هست تا سایر معادن نیز مانند این شرکت در جهت توسعه و عمران بافق تلاش کنند و در موازات استخراج و خروج منابع معدنی از بافق، نقشی در توسعه شهر داشته باشند. در نشست بررسی پیشرفت طرح های عمرانی شهرستان در موضوع آلایندگی، این مسئله مورد تاکید مدیرعامل شرکت سنگ آهن قرار گرفت و وی به صراحت اعلام کرد: « دو درصد عوارض برای عمران و آبادانی باید از تمامی معادن گرفته شود. 3( » ( تکلیف اصلی وصول این عوارض متوجه فرمانداری بافق و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا هست که به جد با برنامه ریزی بتوانند این مبلغ را وصول کنند و مسئله دیگر نظارت بر خرج کرد این عوارض هست که در جهت عمران و آبادانی بافق پیش برود؛ ولی گاه گاهی خبر از حاتم بخشی این عوارض به فلان اداره یا ارگان و نهادی است که این مخالف با بودجه های دولتی و اعتبارات ملی هست! به زبانی دیگر «هر چیزی به جای خود نیکوست! » عوارض یک حقی است که به مردم داده شده تا در قبال خروج مواد معدنی از بافق در جهت توسعه و عمران به کار گرفته شود و اعتبارات دولتی، ردیف بودجه ایی است که دولت بر اساس یک سری شاخصه ها به هر شهر و روستای اختصاص می دهد؛ بر همین اساس تخصیص یا کمک به این و آن معنایی ندارد.
امید است تا مسئولین ضمن برنامه ریزی و تعامل با یکدیگر در جهت اخذ عوارض از سایر معادن در بافق برآمده و در کنار آن نظارت و دقت در هزینه کرد این ارقام هم، داشته باشند.
پی نوشت:
https://www.irna.ir/news )1(
http://www.donyayemadan.ir/ )2(
view
) 3() هفته نامه افق کویر،شماره ۹۴۰ مورخ ۲۲تیرماه1399

محمد حسین تشکری بافقی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول