نمایش خبر نمایش خبر

اختلاف بین مشاور و پیمانکار، طرح فاضلاب را به تعطیلی کشاند


به گزارش هفته نامه افق کویر، مهندس حسین مقرب مدیر طرح شرکت کارآب‌پی  در گفتگویی به پرسش های مطرح شده از سوی خبرنگار این هفته نامه پاسخ داد. 
افق کویر : آیا شرکت در حال حاضر در شهرستان فعالیت دارد یا خیر؟
 خیر، بعد از تعطیلات تابستان که مدارس بازگشایی شده کار تعطیل می باشد. هر زمان به قرارداد عمل کردند کار طرح فاضلاب بافق به روال عادی بر می گردد وگرنه تعطیل می باشد.
افق کویر :  مشکل شما با کارفرما است یا مشاور؟
 مشکل ما با مشاور بیشتر است.کارفرما منتظر می ماند که هر مقدار سندی بفرستند پول آن  را پرداخت می کند.
افق کویر: حقیقت دارد که کارفرما بیش از آن مبلغ پرداخت کرده، 4 میلیارد بوده و 8 میلیارد پرداخت کرده است؟
 خیر، واقعیت ندارد، مشاوری که با آن مشکل داریم 5 میلیارد سند فرستاده و 4 میلیارد پول دریافت کردیم، 4 میلیارد و 600 میلیون تومان هم پیش پرداخت گرفته ایم. 6 میلیارد تومان ضمانت گذاشته ایم.
افق کویر :  مشاورتان را خودتان تعیین می کنید یا شرکت؟
 ما تعیین نمی کنیم، همانطور که برای انتخاب پیمانکار مناقصه می گذارند برای انتخاب مشاور هم یک مناقصه بین مشاوران می گذارند.
افق کویر : اگر این مشاور تأیید شود شما شروع به کار می کنید؟ 
ما چیزی بیشتر از قرارداد نخواسته ایم؛ اگر همان قرارداد اجرا شود شروع به کار خواهیم کرد؛ مثلا، ما نمی‌توانیم 40% کار انجام بدهیم، ولی 20% پول دریافت کنیم.
افق کویر :  اگر پول پرداخت شده بود و مشاور تأیید می‌کرد کار به کجا رسیده بود؟
بستگی به مشاور دارد و او باید پاسخگو باشد، ما داشتیم کارمان را انجام می دادیم و ماهی 70 الی 80 میلیون تومان حقوق به پرسنل باید پرداخت می کردیم.