نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اتفـاقات ناگـوار بافـق

اتفـاقات ناگـوار بافـق

اتفاقات ناگواری در بافق این روزها رقم می خورد که می توان به سرقت مسلحانه از بانک ملی شهرک حفاظت شده آهنشهر اشاره کرد و نیز ضرب و جرح یا نزاع دسته جمعی عده ایی از جوانان به دنبال یک تصادف کوچک؛ هر چند که قبل از این، موضوع اختلاس کارخانجات لوکوموتیو از زبان فرماندهی نیروی انتظامی بافق مطرح شد و نیز پیش تر از آن موضوع ورود چند جوان به منزلی! بافق را چه می شود و مردمانش چه می کنند! چرا سرقت و چرا ضرب و شتم و چاقوکشی در ملاء عام! ضعف کجاست؟ آیا باید سستی و ناتوانی والدین را در تربیت فرزندان علت آورد یا وضع اقتصادی مردم و یا نگاه غفلت زده مسئولان و یا ضعف نهادهای عقیدتی و به اصطلاح پرورش دهنده نسل امروز!
این گفتار نمی خواهد انگشت اتهامی را به سمت کسی نشانه ببرد و او را علت العلل خطاها و لغزش ها جلوه دهد؛ هر چند که می دانیم از این حالات فوق هم بیرون نیست!
زمانی جامعه راه سعادت را می تواند برای فرزندانش ترسیم کند که خود از سلامت کافی برخوردار باشد! آیا جامعه ما در این چند ساله دستخوش بیماری نگردیده! آیا جامعه ما دچار نابسامانی در ارکان خانواده نشده!
آمار فزاینده طلاق و رشد پدیده نامیمون مجرد زیستی از یک سو، وضع معیشتی اقشار کم درآمد جامعه از دیگر سو، هجوم فرهنگ مصرف گرایی غربی هم مزید بر علت؛ همه و همه باعث شده جامعه ما دچار تلاطم و دگرگونی شود! چرا چنین است و به کجا خواهد رفت؛ این وظیفه علمای علم تربیت و نهادهای خانواده است که مواظبت و مراقبت کاملی از فرزندان خود داشته باشند. دولت نیز باید خود را مسئول بداند و صرفاً جنبه بازدارنده ای و دستبند زدن به مجرمین را نداشته باشد. در هیچ کجای قانون اساسی و مقررات حکومت اسلامی نیامده زندان ها آباد شود و پر از مجرمین و گناهکاران باشد؛ بلکه دولت به عنوان متولی امر آموزش و پرورش باید آن چنان بر ارکان امر تعلیم و تربیت تسلط داشته باشد تا همه افراد از تربیتی یکسان برخوردار باشند؛ اما نقش خانواده ها چیست؟ خانواده کوچکترین واحد اجتماعی جامعه است که فرد رفتار خود را در آنجا فرا می گیرد و اگر آموزهای خانواده با جامعه مغایرت داشته باشد و یا بلعکس، فرد دچار یاس و سرخورده گی خواهد شد.
این پدیده های نامیمون در بافق هم از این مسایل خارج نیست! سرقت مسلحانه بانک ملی آهن شهر ریشه در معیشت اقتصادی دارد و درگیری و ضرب و جرح هم ریشه در تربیت ناموفق ارکان خانواده و جامعه دارد که به هر حال وظیفه متولیان جامعه است که فکری اساسی در این زمینه دارند؛ این که امام جمعه معزز دیارمان در خطبه های نماز جمعه از این موضوع احساس ناخشنودی نموده، زنگ خطری است که باید گوش هوش را تیز کرد و مراقب و مترصد نشست و پیشگیری نمود تا اتفاقات ناگوار بعدی ظهور و بروز پیدا نکند.  
                         محمد حسین تشکری