نمایش خبر نمایش خبر

آبیاری فضای سبز با آب سردکن

آبیاری فضای سبز با آب سردکنبه گزارش هفته نامه افق کویر، مدتی است که در خیابان توحید، فرعی 12 به دلیل شکستگی لوله، آب شرب آن قسمت هدر می رود.
به گفته اهالی، این آب شرب تأمین کننده آب،آب سرد کن واقع در آن نزدیکی است که حدود دوازده روز است علی رغم تماس های مکرر با اداره آب و فاضلاب و شهرداری هیچ گونه رسیدگی نشده و هیچ یک مسئولیت آن را بر عهده نگرفته اند. 
زعیم زاده، مسئول فنی اداره آب و فاضلاب شهرستان بافق در این باره گفت: شهرداری در آنجا کنتور آبی دارد که بعد از این کنتور لوله ای برای آب سرد کن کشیدند. بعد از کنتور تا محل مصرف مربوط به اداره آب و فاضلاب نیست.
وی افزود: با پیگیری هایی که انجام شد، چون جواب قانع کننده ای ندادند مجبورشدیم از درپوش استفاده کنیم و جلو هدر رفت آب را بگیریم و درحال حاضر آب سرد کن نیز آب ندارد .  
وی تصریح کرد: جنس لوله ای که برای این قسمت به کار رفته مرغوب نیست و دلیل شکستگی پی درپی آن بی کیفیتی لوله استفاده شده می باشد.