نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

«خداى تعالى فاطمه(س) و شیعیان او را از آتش روز قیامت منقطع و دور نگه داشته است»

و فاطمه(س) فاطمه است چرا که:

و خوش به سعادت شیعیان فاطمه(س) آنها که تاج افتخار مادری اش را با محبت و از آن بالاتر مودت بر سر نهاده اند و او را سر منشاء وجود می دانند پیراسته از هر شر و بدی.
و فاطمه(س) فاطمه است چرا که :
مردم از شناخت او بريده و دور نگه داشته شده اند.
و فاطمه(س)فاطمه است چرا که:
فاطمه(س) لیله است آن هم «لیلة القدر»
و هر كس «فاطمه»(س) را بدان گونه كه سزاوار و شايان معرفت است، بشناسد «ليلة القدر» را درك كرده است.
و چقدر عجیبم ما که خود را شیعه فاطمه(س) می دانیم اما دریغ از معرفت صحیح نسبت به او ،چه رسد به  بهره بردن از نورانیت زهرا (س).
 و کاش بدانیم خداوند فاطمه(س) را از نور عظمت خود آفريد. وقتى فاطمه عليهاالسلام درخشيد، زمين و آسمان را نورانى كرد. چشمهاى ملائكه غرق نور شد و خداوند را سجده كردند و....
و فاطمه(س) فاطمه است نه به خاطر آنچه ما او را تصور کرده ایم که دختر نبوت است و همسر ولایت و مادر امامت بلکه او فاطمه بود از آنجا که بر تارک عرش نوشته اند:«اناالفاطر و هذه فاطمه»
و اکنون این ما ماییم و دعوتی که شده ایم برای جلب رضایت فاطمه(س)، چرا که هر کس مرضیه از او راضی شود نفسی است مطمئنه و لایق است برای بهشت فاطمه(س).
و هر کس فاطمه(س) از او راضی شد خدا و رسول از او راضی شده اند و کسی که مشمول رضایت شود ظهور غیب برایش ثمره این رضایت است و چه سعادتی از این بالاتر در دوران غیبت؟           محمد علی قاسم زاده