آرشیو مطالب آرشیو مطالب

آرشیو هفته نامه

پرسش از شما، پاسخ از مسئولین پرسش از شما، پاسخ از مسئولین

_


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال

هفته نامه هفته نامه

« بازگشت

کاسه صبر مردان شورایی لبریز شد


اظهارات محمد رنجبر رئیس شورای اسلامی شهر در مراسم تجلیلی از خبرنگاران که در شهرداری صورت گرفت حاوی چند نکته است:
اول) این مراسم برای تجلیلی از خبرنگاران برگزار شد؛ اما به حاشیه هایی کشیده شد که بر موضوع تجلیل از خبرنگاران غلبه کرد؛ از جمله انتقاد صریح و بی پرده رئیس شواری اسلامی شهر و شهرستان از مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی که در نوع خود بی سابقه بوده و برای اولین باری بود که این گونه صحبت ها، مطرح شد. گفته هایی که آه از نهاد خبرنگاران برآورد و همگی مات و مبهوت شده بودند؛ اما این حرف ها برای برخی نیز دور از ذهن نبود و یادآور خواسته های کارگران در اعتراضات سال 93 بود.؛ اما آن موقع شورا در ابتدا روش سکوت را در پیش گرفت. خطری که سه سال پیش از سوی دلسوزان کارگری گوشزد شد، هر چند که منجر به آفرینش صورتجلسه 9/6/93 شد. اکنون محمد رنجبر، رئیس شورای اسلامی بافق که توانست رای اکثریت مردم را نیز در دوره پنجم از آن خود کند، همان حرفهای دلسوزان کارگری را می‌زند؛ گرچه پرداختن به این صحبت ها در این چند سطور نمی گنجد و دعوت می‌کنم تا صفحه  دو این شماره را مطالعه کنید؛ ولی این نکته را نیز بگویم که سالها باید بگذرد تا شود سنگی لعل در بدخشان یا عقیقی در یمن!
 دوم) این صحبت ها حاوی یک پیامی است و آن این که، کاسه صبر مردان شورایی تمام شده و این دفعه می خواهند کاری کنند کارستان؛ ولی باید دید این رگ گردن جنباندن و بلند و پر حرارت صحبت کردن فقط جلوی خبرنگاران است و به اصطلاح یک لفاظی رسانه ایی است یا واقعا کارد به استخوان رسیده است؟ 
سوم) بیشتر موضوع مناقشه بر این است که چرا مدیرعامل شرکت سنگ اهن مرکزی کارگروه را مقصر دانسته که تن به توافق واگذاری 8 درصد از سهام شرکت سنگ اهن برای شهر بافق نداده و یک پا ایستاده اند که ما 15 درصد می خواهیم! در عوض رئیس شورای اسلامی شهر بافق و رئیس شورای اسلامی شهرستان متفقا می گویند این گفته مدیرعامل سنگ اهن که به نقل از «الستی» عضو هیئت مدیره شرکت سنگ آهن گفته شده است؛ صرفا یک حرفی بوده که فقط یک مرتبه، در لابی هتل از دهان الستی بیرون آمده و دیگر هیچ پایه و اساسی ندارد و در هیچ جای دیگر هم مطرح نشده تا بتوانیم پیگیری کنیم و به اصطلاح نقد را به نسیه نمی دهیم.
این مسئله هم اکنون مورد مناقشه شورای اسلامی شهر بافق و مدیرعامل سنگ اهن مرکزی است یا بهتر بگویم مناقشه بین روسای شورای اسلامی شهر و شهرستان با عالی ترین مقام اجرایی شرکت سنگ اهن مرکزی، شرکتی که به تازه گی کار واگذاری آن به بخش غیر دولتی به اتمام رسیده است هر چند که برخی خلاف آن را می گویند؛ باید دید تا از وسط این معرکه چه چیز بیرون خواهد آمد! 
 
محمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حسین تشکری بافقی
صاحب‌امتیاز و مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یرمسئول