آرشیو مطالب آرشیو مطالب

آرشیو هفته نامه

پرسش از شما، پاسخ از مسئولین پرسش از شما، پاسخ از مسئولین

_


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال

هفته نامه هفته نامه

« بازگشت

هر دم از این باغ بری می رسد


در جهان مترقی امروزی، بزرگترین مسئله از دیدگاه کارشناسان حوزه های اجتماعي و اقتصادي موضوع کار و افزایش بهره وري است. در اين خصوص آنان بهبود وضعیت کار و تصویب مقررات کارگر و کارفرما را مد نظر قرار داده اند.در فرهنگ ما هم که ریشه در حاکمیت قرآن و سیره پیامبر و ائمه اطهار (ع) دارد، بطور جد حق و حقوق کارگری  و  نیز راههای توسعه فعالیت اقتصادی توجه شده است. یکی از این مسایل "دفاع از حقوق کارگران" است. 
حضرت علی(ع) به قشر کارگر توجه خاص داشته اند و با بزرگداشت و تکریم کار و کارگران و صنعتگران آنها را محبوب خداوند معرفي مي کردند. اساسا در زبان دين، هر کار مقدسي، يا هر فرد صاحب صنعت خوبی، به عنوان محبوب خداوند معرفي مي گردد؛ امام علي(ع) در رابطه با صنعت کار و یا صنعتگر متعهد مي فرمايد:  ان ا... يحب العبد المحترف الامين؛ یعنی خداوند انسان صنعتگر متعهد و درستکار را دوست مي دارد و در جاي ديگر براي دفاع از حق و حقوق  کارگر مي فرمايد: سه گروه ملعون و نفرين شده هستند؛ اول فردی که در دستمزد کارگر خيانت کند و در روايتي دیگر پيامبر اکرم خطاب به علی (ع) مي فرمايد: يا علي! من منع اجيرا اجره فعليه لعنه الله؛ هر کس مزد کارگر را ندهد، خداوند او را لعنت مي کند. مولا علي(ع) به خاطر ارزشي که کار در جامعه دارد لباس کارگر را لباسي ارزشمند مي داند که انسان را جاودانه مي نماید و از پوسيدگي و نابودي حفظ مي نمايد.
در بافق، شهر نخل و آفتاب و آهن که در عهد خوانین حاکم بر یزد آن را "دارالشجاعه" می خواندند؛ چند زمانی است دچار مسایل کارگری است؛ یک روز مسئله خصوصی سازی، روز دیگر اعتراض کارگران به نحوه بد برخورد با همکاران آنان، روز بعد تحصن خانوادههای آنان در محل فرمانداری و امروز شایعه تعطیلی معدن سه چاهون، ضرب الاجل تعطیلی فولاد، عدم پرداخت به موقع حقوق پرسنل توسط شرکت سنگ آهن، نامشخص بودن سرنوشت نماینده کارگران و در آخر صدور احکام شلاق و زندان کارگران معدن سنگ آهن که چیزی جزء اعتراض صنفی نبود. این ها موجب شده تا  سنت پیامبر(ص) را فراموش کنیم. همان چیزی که  به ودیعه نهاده شد. اکنون کسانی که صاحب قدرت هستند باید به این سیره توجه کنند. ما مسلمانیم و بر طبق احکام صریح اسلام و  موازین شرعی باید حق و حقوق کارگر را داد. کارگران باید امنیت خاطر داشته باشند تا آنان بتوانند در سایه این آرامش روانی به عنوان مولد اقتصادی فعالیت کنند. وارد کردن شوک به قشر کارگر به هیچ وجه درست نیست. هر چند که گاه شنیده می شود برخی مسئولان که متاسفانه از تقوای لازم  برخوردار نیستند به دنبال تشنج اوضاع هستند. زیرا معتقدند که اگر فضا آرام شود هیچ گاه آنان رئیس نخواهند بود! پس همیشه و با هر دسیسه ای که شده جو آرام کارگری را بر هم می زنند.  
تن آسايي و کاهلی دور کن  
                                بکوش و ز رنج تنت سور کن
که اندر جهان گنج بي رنج نيست   
                                    کسي را که کاهل بود گنج نيست
همه کالبد مرد را کوشش است      
                                  اگر بخت بيدار در جوشش است
" شاهنامه فردوسی"
محمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حسین تشکری بافقی
صاحب‌امتیاز و مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یرمسئول