آرشیو مطالب آرشیو مطالب

آرشیو هفته نامه

پرسش از شما، پاسخ از مسئولین پرسش از شما، پاسخ از مسئولین

_


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال

هفته نامه هفته نامه

« بازگشت

مسمومیت یک خانواده در بافق


به گزارش خبرنگار هفته نامه افق کویر، به دنبال تماس یک خانواده ای مبنی بر این که 5 نفر از اعضای این خانواده دچار مسمومیت غذایی شده اند، خبرنگار هفته نامه افق کویر برای پیگیری این موضوع به بیمارستان ولیعصر(عج)  مراجعه نمود.
پورسلطانی، مسئول روابط عمومی این بیمارستان اظهار داشت، تنها یک نفر مراجعه داشته که بصورت سرپایی معالجه شده است. وی اظهار داشت: علت مسمومیت اعضای این خانواده مصرف جگر پخته که بصورت غیر بهداشتی  در قصابی نگهداری شده، بوده است.