آرشیو مطالب آرشیو مطالب

آرشیو هفته نامه

پرسش از شما، پاسخ از مسئولین پرسش از شما، پاسخ از مسئولین

_


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال

هفته نامه هفته نامه

« بازگشت

محتاج دلها


یا رضا(ع) در مانده ی توام
بنده ی محتاج به دستان توام
یا رضا من گدایم 
تو رئوف
من گنه کارم
تو ضامن آهو
دنبال اون گنبد طلاییتم
خونه ام توی بافق
گنبدت در مشهد
همه محتاج تواند
هیچ کس محتاج من نیست
دلم آرزویی دارد رضا
آرزوی دیدن تو
فاطمه السادات نوروز زاده 01 ساله از بافق