آرشیو مطالب آرشیو مطالب

آرشیو هفته نامه

پرسش از شما، پاسخ از مسئولین پرسش از شما، پاسخ از مسئولین

_


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال

هفته نامه هفته نامه

« بازگشت

لطیفه‌های خنده‌دار مخصوص کودکان

لطیفه‌های خنده‌دار مخصوص کودکان

 شمارش‌: دیوانه‌ای لب چاه نشسته بود و می‌گفت: هفت هفت هفت… شخصی به او رسید و گفت: برای چه هفت هفت می‌گویی؟ دیوانه مرد را به چاه انداخت و گفت: هشت هشت هشت…!