آرشیو مطالب آرشیو مطالب

آرشیو هفته نامه

پرسش از شما، پاسخ از مسئولین پرسش از شما، پاسخ از مسئولین

_


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال

هفته نامه هفته نامه

« بازگشت

شکایت داماد به خاطر شام نخوردن مهمان های عروسی

شکایت داماد به خاطر شام نخوردن مهمان های عروسی

به گزارش ایران، تازه دامادی که مهمانان مجلس عروسی‌اش بدون خوردن شام راهی خانه هایشان شده بودند با شکایتی در شعبه 219 مجتمع شماره 5 شورای حل اختلاف تهران خواستار غرامت شد.
داماد جوان که برگزاری مراسم ازدواجش را به یک شرکت خدماتی تشریفاتی مراسم سپرده بود، با تشریح جزئیات شکایتش به شوک گفت: سال گذشته و در زمانی که هنوز چند ماه تا زمان مراسم ازدواجم باقی مانده بود، با یک شرکت برگزاری تشریفات عروسی قراردادی امضاکردم و قرار بر این شد که آن‌ها همه مقدمات لازم برای برگزاری این مراسم و پذیرایی از مهمانان را انجام دهند. دومیلیون تومان را در زمان قرارداد پرداخت کردم و قرار بر این شد که شش میلیون تومان هم فردای روز عروسی پرداخت شود.
اما شب عروسی بود که مسئول برگزاری مراسم، ناگهان 9 میلیون تومان پول خواست و دلیل  آن را هم گران شدن گوشت، مرغ و برنج عنوان کرد. ما هم که قرارداد داشتیم و همه میزان پول در آن ذکر شده بود زیر بار حرف زور نرفتیم و گفتیم این پول را پرداخت نمی‌کنیم. این مرد هم لج کرد و شام را بین مهمانان توزیع نکرد. آن شب آبروی چندین ساله‌ام را بین دوستان و آشنایانم از دست دادم و همه‌شان با شکمی گرسنه مراسم را ترک کردند. حالا هم از  رئیس این شرکت شکایت کرده‌ام تا حقم را بگیرم و او هم به جزای کار زشتی که انجام داده است برسد.
مسئول برگزاری مراسم نیز که پیش‌روی قضات نشسته بود، با اصرار به بی‌گناهی ادعا کرد داماد جوان دروغ می‌گوید و شام عروسی بین همه مهمانان توزیع شده است. این مرد که با استرس خاصی صحبت می‌کرد، با تکرار چندباره ادعایش گفت: با این‌که چندین?میلیون تومان ضرر کرده بودم انجام همه مواد قرارداد را وظیفه خود می‌دانستم و به همین دلیل شام را در زمان مناسب توزیع کردیم و همه 120 مهمان عروسی شام خوردند اما چون ضرر زیادی کرده بودم، برخی قول‌های شفاهی که به آن‌ها داده بودم و در  قرارداد ذکر نشده بود، مانند چراغانی همه صحن باغ و برخی افکت‌های نوری را انجام ندادم و همین مسأله باعث ناراحتی آن‌ها شده و آن‌ها چنین ادعای دروغی را مطرح کرده و می‌گویند به مهمانانشان شام نداده‌ام.
بنا بر این گزارش، در پایان جلسه قضات شورای حل اختلاف با شنیدن همه اظهارات تازه‌داماد و مسئول تشریفات عروسی و شاهدانشان در بررسی مستندات پرونده، مجری برگزاری مراسم را به‌دلیل انجام ندادن تعهدش در مورد ارائه شام جشن عروسی به پرداخت چهار میلیون تومان جریمه محکوم کردند