آرشیو مطالب آرشیو مطالب

927

پرسش از شما، پاسخ از مسئولین پرسش از شما، پاسخ از مسئولین

_


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال

هفته نامه هفته نامه


نجمه فلاح بافقی|
کارشناس طراحی و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وخت
 
آموزش این هفته خیاطی هفته  نامه افق کویر  نوعی شنل می باشد.
الگوی بالاتنه اولیه را کپی کرده خطی از کنار گردن، الگو بالاتنه جلو(به دلخواه) به میزانی که می خواهید قد شنل بلندتر شود اضافه کنید به طور مثال 70 سانتی متر اضافه می کنیم. گشادی شنل هم به دلخواه می باشد به طور مثال 40 سانتی متر