آرشیو مطالب آرشیو مطالب

927

پرسش از شما، پاسخ از مسئولین پرسش از شما، پاسخ از مسئولین

_


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال

هفته نامه هفته نامه

« بازگشت

شبهه در زمینهای شهرک پردیس


به گزارش هفته نامه افق کویر، شایعاتی در بین شهروندان زبان به زبان و گوش به گوش در رابطه با اینکه شهرک پردیس به علت قرارگیری در خارج از محدوده قانونی شهر بافق فاقد کاربری مسکونی بوده و براساس قانون واگذاری آن ممنوع بوده است می چرخد.
خبرنگار هفته نامه افق کویر صحت این موضوع را از کاظم فتوحی رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان بافق جویا شد که وی در ابتدا آن را تأیید کرد و دوباره بعد از چند روز گفت: موضوع شهرک پردیس در مرکز استان در دست بررسی و رسیدگی است و پس از حصول نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد.