آرشیو مطالب آرشیو مطالب

آرشیو هفته نامه

پرسش از شما، پاسخ از مسئولین پرسش از شما، پاسخ از مسئولین

_


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال

هفته نامه هفته نامه

« بازگشت

روبان دوزی(قسمت دهم)


 عظیمه فتوحی بافقی : مربی صنایع دستی |
 
روبان دوزی شیوه مدرن و زیبایی از هنر روز است .
 در این هفته آموزش  دوخت   گل هیدرانزایا  را به شما آموزش خواهیم داد .
گل هیدرانزایا  
روبان به عرض  سه سانتی متر را به صورت مربع برش می دهید . سپس آن را به صورت سه گوش تا بزنید. دو طرف آزاد روبان را شلال کرده و نخ آن را بکشید تا چین بخورد و به صورت گلبرگ زیبایی حالت گیرد . 
 گلبرگ ها ( سه گلبرگ )  را به دور پرچم با چسب بچسبانید .  تا گلهای ریز زیبایی ساخته شود .  از قرار دادن تعدادی از گلبرگها فوق گلهای درشت تری پدید خواهد آمد .
 از قرار گرفتن سه گلبرگ دور پرچم شکوفه و از قرار گرفتن چند شکوفه به صورت توپی در کنار یگدیگر گل هیدرانزیا ساخته می شود.