آرشیو مطالب آرشیو مطالب

927

پرسش از شما، پاسخ از مسئولین پرسش از شما، پاسخ از مسئولین

_


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال

هفته نامه هفته نامه

« بازگشت

د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انستنیهایی از قرآن( 13)


به کوشش: عباس جادری | *رمضان| ماه مبارک رمضان، اصل از رَمض: شدت حرارت آفتاب روی شن و خاک و دیگر چیزها گویند: این ماه را رمضان نامیدند و چون در روزهای گرما آنرا نامگذاری کردند، یا برای اینکه گناهان را می سوزاند        
سوره بقره آیه 185 
 
*رفیق| همدم و همراه و مصاحِب- این کلمه از (رفق) در عمل یعنی مدارائی است، مُرافقه نیز از همین اصل است، مَرفق: به معنای آرنج دست و وجه تسمیه آن این است که بوسیله آن دست انسان بهتر در اختیار انسان قرار می گیرد.
و نیکوتر مصاحبت و رفاقت می کند. خداوند متعال می فرماید:
«و یُهییءُ لَکُم مِن اَمرِکُم مَرفِقا»
 سوره کهف آیه 16 
 
زنجبیل| قسمی از ادویه چینی که خوش طعم است و زبان را می سوزاند. آنرا با عسل مربا خورده و دفع مرضهائی را با آن می نماید وقتی آنرا با شراب ممزوج کردند لذتش بیشتر می شود، و عرب با زنجبیل خود را خوشبو می کند.    سوره انسان آیه 17 
سلطان| به معنی حجت و دلیل این کلمه هم مذکر و هم مونث بکار می رود لکن در قرآن بصورت مذکر استعمال شده است علت اینکه امیر را سلطان گویند این است که بر مردم، صاحب حجت است 
 سوره نساء آیه 144 
 
(منابع و مأخذ این واژه‌ها به این قرار است)
1-لغات قرآن د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر تفسیر مجمع البیان( نویسند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه الیاس کلانتری)
2-اطلاعات قرآنی: سید احمد فاضلی
3-قصص انبیا: اثر: صد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر الد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ین بلاغی
اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...