آرشیو مطالب آرشیو مطالب

927

پرسش از شما، پاسخ از مسئولین پرسش از شما، پاسخ از مسئولین

_


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال

هفته نامه هفته نامه

« بازگشت

تعزیرات حکومتی دوشنبه هر هفته به پرونده ها رسیدگی می کند


اکرم عباسي| به گزارش هفته نامه افق کوير، سه شنبه هفته گذشته سيد قريب بيژن‌نيا مدير کل سازمان تعزيرات حکومتي استان يزد درباره تعطيل بودن تعزيرات حکومتي شهرستان بافق گفت: اداره تعزيرات بافق تعطيل نيست و نيروي پاره وقت در آنجا مشغول به کار مي باشد، ولي به دليل اين که آمار پرونده ها زياد نيست و مخصوصاً فعاليت اصناف بافق عصرها هست به صورت تمام وقت نيرو درآنجا نداريم.

وي افزود: از هفته آينده هر دوشنبه روز ويژه اي هست، بحث رسيدگي به پرونده ها انجام مي شود و هفته اي يک روز نيروي تمام وقت حضور خواهد داشت در روزهاي ديگر نيز نيرو در اداره هست، اما بيشتر بحث اجرا و نظارت هست.