آرشیو مطالب آرشیو مطالب

آرشیو هفته نامه

پرسش از شما، پاسخ از مسئولین پرسش از شما، پاسخ از مسئولین

_


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال

هفته نامه هفته نامه

« بازگشت

آنجا که نخبگان هم فرومی‌مانند


جلسه هم‌اندیشی نخبگان بافق، یک روز پس از عید سعید فطر در محل سالن مدیریت شرکت سنگ‌آهن تشکیل شد. در این نشست موضوع مورد بحث آن بود که مخالفان و موافقان خصوصی‌سازی صحبت کنند؛ اما فارغ از اینکه چرا سخنرانی که قرار بود، پیرامون موافق و مخالف خصوصی‌سازی شرکت سنگ‌آهن سخنرانی کنند، حضور نیافتند. جلسه به جمع بندی نرسید؛ هر چند که اگر هم می‌رسید ضمانت اجرایی هم نداشت؛ چراکه تصمیم‌گیری در جای دیگری رخ می‌دهد و مابقی مجریان بالادستی‌ها هستند؛ بدون چون و چرا! بدون در نظر گرفتن سایر اصول قانونی خصوصی‌سازی؛ بدون در نظر گرفتن شرایط خاص منطقه و مردم و بدون این که محتضر رو به موت، فرصت وصیتی و سفارشی داشته باشد. راقم این سطور که از نزدیک در این نشست حضور داشت به عینه شاهد بود؛ که گرچه برخی نظرات از قاطعیت خاصی برخوردار بود، اما اندیشه‌ها و دیدگاه‌ها در حد همان جلسه باقی ماند و هیچکدام نسخه‌پیچ برای این محتضر و یا راهنمایی برای مسئولان دلسوز که علاقه به توسعه و آبادانی بافق دارند، قرار نگرفت. حضور اندیشمندان و آگاهان در این نشست‌ها؛ قطعاً می‌تواند به پیشبرد اهداف بافق کمک کند؛ به شرط آنکه دایره عمل را از حرف و سخن فراتر برد و به این نکته توجه کرد: «به عمل کار برآید به سخندانی نیست» (سعدی- قصاید)
محمد حسین تشکری