آرشیو مطالب آرشیو مطالب

927

پرسش از شما، پاسخ از مسئولین پرسش از شما، پاسخ از مسئولین

_


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال

هفته نامه هفته نامه

« بازگشت

اقتصا مقاومتی پر از حرف و کم از عمل(قسمت 65 )


 
امیر عباس امینی|
معمای بزرگترین فساد اقتصادی قرن
نقش دولتمردان در فساد اقتصادی بابک زنجانی
به نقل از نشریه پنجره شماره 253 
شهريور 92 بيژن نامدار زنگنه در نخستين جلسه شوراي گفت‎وگو در پاسخ سوالي درباره بدهي زنجاني به وزارت نفت گفت: «بابك زنجاني دو ميليارد دلار( در حدود شش تریلیون تومان) از پول نفت به فروش رفته كشور را هنوز برنگردانده است».
درحالي‎كه مسئولان دولت يازدهم به‎شدت عليه بابك زنجاني فعالند و از وجود شبكه پشت پرده او سخن مي‎گويند، مديري كه طرف اصلي مراودات نفتي با او بوده، در دولت يازدهم جايگاه مهمي يافته است. به همين دليل هم بود كه اين فرد سال گذشته به مدت شش ماه بازداشت شد و مورد بازجويي قرار گرفت. جالب اينجاست كه رسانه‎‎ها و مديران نفتي متمايل به دولت يازدهم هم‎زمان از مدير نفتي بازداشت شده در پرونده زنجاني دفاع مي‎كردند و مدعي بودند وي عملا در اين پرونده بي‎گناه است و ديگران بايد بابت اين پرونده مورد مواخذه قرار بگيرند.
در دوره بازداشت اين فرد، روزنامه شرق و رئيس اسبق شركت نيكو (زيرمجموعه شركت ملي نفت) در مطالب جداگانه صراحتا از اين مدير بازداشت شده حمايت كرده و خواستار آزادي وي شده‎اند. آن هم در شرايطي كه وي مديرعامل شركتي بوده كه نفت را در اختيار زنجاني قرار داده و مسئوليت گرفتن تضامين معتبر بابت طلب وزارت نفت از زنجاني نيز مستقيما بر عهده وي قرار داشته است. آن‎‎ها مي‎گويند مدير يادشده نمي‎توانسته بدون هماهنگي با مقامات ارشدتر از خود در وزارت نفت به زنجاني نفت فروخته باشد، اما حاضر نيستند نشاني از اين مقامات و نقش آن‎‎ها در اين پرونده ارائه كنند و به كلي‎گويي و ايراد اتهام عمومي بسنده مي‎كنند. شريك اصلي بابك زنجاني پس از پايان دوره بازداشت، در كمال تعجب دوباره در وزارت نفت مشغول به كار شد تا ابهامات درباره عزم واقعي دولت يازدهم در پيگيري پرونده بابك زنجاني بيشتر شود.