آرشیو مطالب آرشیو مطالب

آرشیو هفته نامه

پرسش از شما، پاسخ از مسئولین پرسش از شما، پاسخ از مسئولین

_


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال

هفته نامه هفته نامه

« بازگشت

اعتراض بازاریان بافق به برگزاری نمایشگاه بهاره /828


الهام نصیرزاده |به گزارش هفته نامه افق کویر جمعی از کسبه بافقی با حضور در اتاق اصناف بافق به برگزاری نمایشگاه بهاره در در شهرستان معترض شدند و پیرامون این موضوع مباحثی را با رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت و همچنین رئیس اتاق اصناف مطرح کردند.
خبرنگار هفته نامه افق کویر پیرامون این موضوع گفتگویی با سیدمحمد عباسی زاده رییس اتاق اصناف شهرستان بافق انجام داده است.
 وی با بیان اینکه نمایشگاه برای عموم است و در سراسر کشور برگزار می گردد گفت: این برنامه هر ساله برای تنظیم بازار برگزار شده و موضوع جدیدی نیست و تنها بازاریان شرکت کننده در این نمایشگاه نیستند خود مردم هم غرفه می گیرند؛ اما اولویت اصلی با افراد بومی است، حتی غرفه ها به افراد بومی با قیمت کمتری اجاره داده می شود؛ اگر کسبه های بافقی تمام غرفه ها را بگیرند دیگر نیازی نیست که غرفه ها به افراد غیربومی اجاره داده شود.
 رییس اتاق اصناف بافق در خصوص اعتراض بازاریان برای برگزاری روز بازار در شهرستان افزود: برگزاری روز بازار هم برعهده شهرداری است که با حضور شهردار و اعضای شورا و رییس های اتحادیه تصمیم گیری هایی گرفته شده است که روزبازار در محلی از تفرجگاه آبشار قرار گیرد و جمعه بازار مبارکه هم جمع خواهد گردید. 
وی تصریح کرد: بازاریان همچنین به راه اندازی فروشگاه جدید جنب اداره صنعت، معدن و تجارت معترض بودند که چرا با وجود چند فروشگاه در سطح شهر قصد راه اندازی فروشگاه دیگری دارید و درخواست کردند تا به این فروشگاه پروانه ندهیم. طبق قانون نمی توانیم پروانه ندهیم و هرشخصی درخواست کند به وی پروانه می دهیم. ما مدافع بازار هستیم تا آنجایی که قانون به ما اجازه بدهد. 
در ادامه باتوجه به اینکه سوله متعلق به فرمانداری و بخشداری می باشد و برخی معترض بودند که چرا فروشگاه جدید الاحداث به فرد غیربومی اجاره داده شده موضوع را از طریق داود پورامینی بخشدارمرکزی بافق پیگیری نمودیم که وی در این باره گفت: هنوز هیچ واگذاری صورت نگرفته است؛ قطعاً اولویت با افراد بومی است و منافع بومی در نظر گرفته می شود و قرار است از طریق شرکت های عمومی توسعه عمران برای بحث فروشگاهی اقدام شود.