آرشیو مطالب آرشیو مطالب

آرشیو هفته نامه

پرسش از شما، پاسخ از مسئولین پرسش از شما، پاسخ از مسئولین

_


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال

هفته نامه هفته نامه

« بازگشت

ازماهیت برخی رسانه‌های تفرقه انداز استان پرده‌بردای خواهد شد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به انتقادات مسئولین و مردم در خصوص عدم رعایت عدالت در تقسیم حوزه های انتخابیه استان اظهار داشت: اگر بخواهیم شاخصه های عدالت را تعریف کنیم باید هم محوریت  قانون اساسی و هم سیاست های نظام اسلامی را مدنظر داشت و با این شاخصه ها عدالت جاری شود.
 محمد صالح جوکار با بیان اینکه نظام ایران اسلامی در ماده 3 قانون اساسی به صراحت از عدالت  و رفع محرومیت بیان کرده است افزود: نگاه و تعریف نمایندگان  و مردم از عدالت واجرای قانون باید در ابتدا به مجموعه کشور و بعد به  مجموعه  استان باشد.

در استان باید اشتراکات ملحوظ شود نه افتراقات
به گزارش یزد رسا، نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس با بیان اینکه در استان باید اشتراکات ملحوظ شود نه افتراقات ادامه داد: هرچقدر نمایندگان و مسئولین به این اشتراکات بپردازند قطعاً به نفع استان خواهد بود و این اشتراکات باید به گونه ای باشد که رضایت مردم جلب شود و آن ها در هیچ موضوعی احساس تبعیض نکنند.
وی با اشاره به اینکه جلب رضایت مردم باید اساس همه کارها باشد ادامه داد: مردم از ابتدای انقلاب تا کنون پشتوانه اصلی انقلاب بوده‌اند و وظیفه نمایندگان و مسئولین است که خواسته‌های منطقی و مشروع مردم تحقق پیدا کند و ما باید این نکته را در توزیع تمام امکانات استان ملحوظ کنیم.
قانونی که منشأ بی عدالتی است باید تغییر کند
جوکار گفت: اگر قانونی هم وجود دارد که خلاف اصل عدالت است باید آن قانون تغییر کند چراکه قانون تضمین کننده حقوق انسان ها است نه اینکه اصل قانون و یا آن چه مصوب شده به صورت آیین نامه و بخش نامه اجرا کنیم  تا منجر به ناراحتی و بی عدالتی مردم شود.
وی  بیان کرد: برای مثال بودجه های اطلاقی به استان باید بر اساس شاخص ها موجود در استان وشهرستان ها توزیع شود نه اینکه تنها به شهرستانی بودجه بیشتری اختصاص داده شود و بدون هیچ تلاشی برای گرفتن حق دیگر شهرستان ها، همه هزینه ها در آن یک شهرستان صرف شود.
نقطه مشترکی میان مجمع نمایندگان استان برای حوزه‌های انتخابیه نیست
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه امروز باید مبنای خواسته های  نمایندگان عدالت باشد گفت: متاسفانه  نقطه مشترکی میان نمایندگان  استان در این رابطه وجود ندارد اما ما همچنان از طریق مجلس پیگیر هستیم تا در کمیسیون شوراها تصمیمات نهایی را در تقسیم حوزه انتخابیه استان یزد اتخاذ کند و امیدواریم که بازخورد آن در بین مردم بازخورد مثبتی باشد و آن ها احساس کنندعدالت رعایت شده است.
ازماهیت برخی رسانه‌های تفرقه انداز استان پرده بردای خواهد شد
جوکار با اشاره به اخبار کذب «درگیری دونماینده استان یزد مجلس» که در برخی از رسانه‌های وابسته به جریانات خاص منتشر شد گفت: این خبر کذب برای نمایندگان قابل قبول نیست و با پیگیری های صورت گرفته نیز از ماهیت اینگونه  افراد پرده بردای خواهد شد چراکه از لایه های دوم و سوم این جریانات رسانه ای باخبر هستیم.
وی در پایان با اشاره به اینکه اینگونه سایت ها به دنبال تفرقه‌انداری میان نمایندگان استان هستند افزود: اینگونه افراد به دنبال تشویش اذعان عمومی  و به انحراف کشیدن جامعه هستند اما هرگز در مسیر خود موفقیت کسب نخواهند کرد.