نمایش خبر نمایش خبر

چروک و تزیین با روبان(قسمت دوم)


نجمه فلاح بافقی|
کارشناس طراحی و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وخت
 
چروک و تزیین با روبان برای زیباترشدن لباس 
و کار در خیاطی
مدل گیس: 
مانند مدل قبل می باشد ، با این تفاوت که نخ را نمی چینیم.
مدل مارپیچ(روش اول):
 طول روبان 4 سانتی متری یا پهن تر را برابر پهنای عرض روبان کرده خط کشی کرده و خطوط روی آن را کوک زده و در پایان بکشید تا روبان جمع شود.
مدل مارپیچ(روش دوم)
 طول روبان 4 سانتی متری یا پهن تر را برابر پهنای عرض خط کشی کرده و خطوط روی آن را کوک زده بکشید تا روبان به حالت مارپیچ جمع شود.