نمایش خبر نمایش خبر

تقدیر از خانواده بافقی اهدا کننده عضو فرزندشان


به گزارش هفته نامه افق کویر، پنجشنبه هفته گذشته، رییس شبکه بهداشت و درمان بافق و رییس بیمارستان ولیعصر(عج) با حضور در منزل پدر شادروان "فرهاد شمس‌الدینی" با اهداء گل و لوح سپاس از طرف ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی از این خانواده جهت اهداء اعضاء فرزندشان به بیماران نیازمند عضو، تقدیر شد.
گفتنی است؛ زنده یاد فرهاد شمس الدینی طی حادثه رانندگی در محل کار، دچار مرگ مغزی شد که با رضایت خانواده وی، چهارعضو بدن زنده یاد به بیماران نیازمند اهداشد.