نمایش خبر نمایش خبر

افزایش آستانه تحمل مسئولین و ترویج نقد منصفانه

مديركل روابط عمومي استانداري يزد در آستانه روز خبرنگار خواستار آن شد:

رضیه زارع پور| در هفدهم مرداد ماه سال 1377، محمود صارمی خبرنگار خبرگزاریِ جمهوری اسلامی، به همراه هشت نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان به دست گروهک تروریستی طالبان به شهادت رسید. به همین مناسبت، شورای فرهنگ عمومی، هفدهم مرداد ماه هر سال را به عنوان «روز خبرنگار» نامگذاری کرد.
هفته نامه افق کویر بدین منظور گفتگویی با داود پاک طینت مديركل روابط عمومي استانداري يزد انجام داده است.
پاک طینت در پاسخ به این پرسش که "باتوجه به اينكه در آستانه روز خبرنگار  قرار داريم بنظر جنابعالي يك خبرنگار بايد چه خصوصيت و ويژگي داشته باشد؟" گفت:
در ابتداي صحبت اجازه مي خواهم سالروز شهادت شهيد صارمي را گرامي بدارم و روز خبرنگار را خدمت همه خبرنگاران استان تبريك عرض كنم. در خصوص سؤال شما به نظرم بزرگان ما شاخص هاي يك خبرنگار مطلوب را گفته اند كه من آن را در حفظ حرمت قلم خلاصه مي كنم به نظرم يك نفر كه تصميم به نوشتن مي گيرد بايد اين مهم را مدنظر قرار دهد كه خداوند به قلم و آن چه كه با آن مي نويسند سوگند ياد كرده است و حرمت اين قلم بايد حفظ شود. 
وی درپاسخ به این پرسش که" نهاد هاي دولتي و استانداري چه حمايتي مي توانند از اصحاب رسانه داشته باشند؟" افزود:
در حوزه مسائل غير مادي به نظر مي رسد ايجاد فضاي باز رسانه اي و ايجاد احساس امنيت براي اصحاب رسانه، مي تواند حمايت مهمي محسوب گردد و از آنجايي كه استانداري يك دستگاه حاكميتي است ديدن حقوق و تكاليف رسانه ها در چارچوب قانون و پرهيز از سليقه نگري، در حوزه مسائل مادي مي توان به توزيع عادلانه آگهي هاي دولتي اشاره كرد و بعضاً حمايت هايي كه در قالب يارانه هاي نقدي يا غير نقدي پرداخت مي شود.
مديركل روابط عمومي استانداري يزد در پاسخ به این پرسش که" چرا تسهيلات بانكي براي خبرنگاران درنظر گرفته نمي شود؟ تصریح کرد:
ملاك در كارها قانون است و استفاده از تسهيلات بانكي نيز قواعد خاص خود را دارد؛ البته بايد براي حمايت بيشتر از اصحاب رسانه، زمينه هاي پرداخت تسهيلات بانكي به خبرنگاران نيز فراهم گردد.
وی در پاسخ به این پرسش که"رفتار مسئولين با خبرنگاران به چه صورت بايد باشد؟ گاها مشاهده مي شود از پاسخ دادن به سوالات طفره مي روند" عنوان کرد: هركس كه مسئوليتي را مي پذيرد در واقع خود را در معرض نقد ديگران به خصوص رسانه ها قرار داده است و همه بايد در برابر مسئوليت خود پاسخگو نيز باشند در واقع اگر كسي نسبت به نقد شدن و پرسشِ رسانه ها، آزرده خاطر مي گردد، بهتر است با كناره گيري از مسئوليت، خود را از معرض ديد رسانه ها حذف كند؛ البته رسانه ها نيز بايد اخلاق حرفه اي را مد نظر داشته باشند و از چارچوب و معيارهاي نقد منصفانه خارج نشوند و اگر شاهد گسترش اين دو مهم، يعني افزايش آستانه تحمل مسئولان و ترويج نقد منصفانه بين خبرنگاران باشيم قطعاً زمينه هاي همكاري بين آنان گسترش مي يابد و در نهايت جامعه از اين همكاري ها سود مي برد.
داود پاک طینت در پاسخ به این پرسش که"خط قرمز خبرنگار چيست؟" افزود: خط قرمز خبرنگاران، حق مردم است. يك خبرنگار بايد ضمن آنكه مدافع حقوق مردم است خود نيز به نحوي غير مستقيم موجب ضايع شدن حقوق آنان نشود.
وی در پاسخ به این پرسش که"منظورتان از اينكه ممكن است خبرنگار غير مستقيم موجب ضايع شدن حقوق مردم شود چيست؟" گفت: همانطور كه مي دانيد انتشار اخبار بر اذهان عمومي تأثير دارد و اگر خبر كه از قطعيت آن مطمئن نباشند و منتشر كنند يا مواردي را كه موجب خدشه دار شدن احساسات مردم مي گردد را منتشر نمايند يا بعضاً آنقدر سياه نمايي شود كه اميد در مردم كم رنگ شود و ديگر مواردي اينچنين، مي تواند مصاديقي از ضايع كردن غير مستقيم حقوق مردم توسط خبرنگاران باشد كه يك خبرنگار بايد از آن پرهيز نمايد.
وی در پاسخ به این پرسش که" انتظارات شما از خبرنگاران و اصحاب رسانه چيست؟" اظهار داشت:استان يزد در خصوص تعدد رسانه ها، از وضعيت خوبي برخوردار است و اين تعدد موجب توليد محتواهاي متفاوت مي گردد كه در نوع خود يك حسن به حساب مي آيد، اما آنچه مهم است رعايت دو اصل صداقت و امانت در توليدات رسانه اي است و هر ميزان كه رسانه اي اين دو ملاك را پر رنگ تر داشته باشد قطعاً از طرف مردم مورد استقبال بيشتري قرار مي گيرد.