نمایش خبر نمایش خبر

آفتاب بهاری


ای تغییر دهنده دلها و دیده‏‌ها؛  ای مدبر شب و روز؛ ای گرداننده سال و حالت‌ها؛ بگردان حال ما را به نیکوترین حال
   این روزها حال و هوای عید  بر شهر و دیار ما حاکم شده است؛ حال و بویی که امسال به رنگ و لعاب ویروس کرونا یا «کووید 19» درآمده است. ویروسی که امروز یکه تاز میدان شده و بدین سو و آن سو می رود و همه را طعمه خود تصور کرده است!
   کرونا فراگیر شده؛ نه تنها در کشور ما؛ بلکه در بیش از100 کشور جهان همچنان ویرانگری دارد و بیش 5400 قربانی تاکنون از جوامع انسانی گرفته است (ایرنا). در حال حاضر هم نیز بحث سلاح بیولوژیکی آن در میان است. (آنا )  برخی از قدرتهای جهانی؛ از جمله چین و روسیه از کرونا به عنوان یک سلاح ساخت آزمایشگاههای آمریکایی در برابر فروپاشی اقتصاد چین و مبارزه با ایران دانسته اند و مقام معظم رهبری هم در بیانات اخیر خود خطاب به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به همین موضوع اذعان داشتند؛ « این اقدام با توجه به قرائنی که احتمال «حمله‌ی بیولوژیکی» بودن این رویداد را مطرح کرده می‌تواند جنبه‌ی رزمایش دفاع بیولوژیک نیز داشته و بر اقتدار و توان ملّی بیفزاید.» (ایرنا)  از سویی دیگر خبرهای خوشی هم شنیده می شود که واکسن و راه درمان این بیماری شناخته شده و محققان در فروردین یا اردیبهشت ماه سال 1399 آن را رونمایی خواهند کرد. امید هست تا هر چه زودتر این نگرانی ها پایان پذیرد و آرامش خاطر در میان جوامع و انسانها باز گردد.  
     ویروس کرونا در کشور فراگیر شده است و هم اکنون بیشتر شهرها با این ویروس دست و پنجه نرم می کنند؛ تمامی امکانات بسیج شده اند تا به جنگ این ویروس بروند؛ همه و همه در قالب تشکل ها و نهادهای مردمی و بسیجی به کمک مدافعان عرصه سلامت مردم آمده اند. این تلاش ها زمانی کارساز خواهد بود تا مردمان نیز به سلامتی خود و خانواده شان توجه داشته باشند! هم اکنون مهم ترین توصیه مسئولین بهداشتی کشور در خانه ماندن هست و پرهیز از حضور در معابر و تجمعات و اماکن پر ازدحام؛ اما چه می شودکه کرونا زمانی آمده است که مردم به رسم و سنت هزاران ساله خود در این مواقع دنبال خانه تکانی و خرید مایحتاج شب عید نوروز و سفرهای سیاحتی و زیارتی هستند. این دو با هم سنخیتی ندارد! کرونا زمانی به پایان سفر شوم خود خواهد رسید که مردم در خانه بمانند؛ اما نوروز در خانه ماندن را جایز نمی داند. این دو در تقابل هستند؛ ولی مردم باآگاه و فهیم خود می دانند در مقابل این میهمان ناخوانده چه باید کنند تا سلامت از این گرداب مهلک بگذرند. 
توصیه های خادمان ملت مانند در خانه ماندن و دوری از سفرهای غیر ضروروی تاکید شده است و امید آن که این ویروس از خانه  مردمان بار سفر بی بازگشت خود را ببندد و همزمان با این که ننه سرما می رود؛ او نیز به سرزمین نیستی ها برود و عمونوروز با کوله بار عید و آجیل و با مهربانی و صفا و صمیمیت از درب وارد شود و دل مردمان را شاد کند. دلی که نه تنها در آستانه سال نو؛ بلکه هر لحظه باید تغییر کند و رنگ و بو خدایی بگیرد. این دل هست که مهبط تجلی حق خواهد شد و چشم به راه مصلح جهانی که او به لطف حق زداینده تیرگی ها  و شر اهریمن بدسگال کج اندیش خواهد بود و پیام آور نور و روشنایی از سوی دادار یکتا خواهد بود؛ همچون گرمی آفتاب بهاری که جانی دوباره به کالبد زمین خواهد داد.  
به امید آن روز 
 
محمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حسین تشکری بافقی
صاحب‌امتیاز و مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یرمسئول